Kulturforum arrangeras av Utbildning och kultur, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län/Regional utveckling, attraktivitet och livsmiljö – kultur

För frågor om Kulturforum, kontakta:

Annie Johansson, kulturutvecklare
Tel: 010-242 45 16
E-post: annie.a.johansson@rjl.se

Samarbetspartner

Kulturforum arrangeras i år i samarbete/samverkan med Kulturförvaltningen och Kulturplatån, Gislaveds kommun