Två parallella seminarier:

Kulturgaranti, hjälp eller stjälp? Många kommuner gör, förutom en övergripande barnkulturplan, också en garanti för hur barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Syftet med en kulturgaranti är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur och eget skapande. I Västra Götalandsregionen är arbetet med kulturgarantier utbrett. Åsa Jansson, […]

Två parallella seminarier:

Bästa Biennalen Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Genom att samordna en regional konstbiennal arbetar Bästa Biennalen för ett tillgängligt och inkluderande konstrum för alla åldrar. Kanske är din kommun en del av Bästa Biennalen nästa gång? Verksamhetsutvecklare Mattias Givell berättar. Kulturdriven platsutveckling  Panelsamtal om hur kulturen […]