Dona Hariri

Foto: Kajsa Göransson

Dona Hariri

Dona Hariri är utbildad jurist och använder juridiken som ett verktyg för inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Hon har tidigare varit programledare för programserien Justitia på Sveriges Television, varit sakkunnig på Rädda Barnen och är just nu aktuell med boken Fatta lagen (Norstedt). 

Dona har tagit emot ett flertal priser för sitt engagemang kring alla människors rätt att känna till sina rättigheter och hon har även tilldelats det första Årets Prestation 2016 av sin hemstad Jönköping för att hon med sina kunskaper om juridik förmedlar lag och rätt till många i vardagliga situationer och är förebild för barn och unga i staden. 

Under Kulturforum modererar Dona panelsamtal och leder oss genom samtal kring barns och ungas rätt till kultur