Medverkande

Åsa Jansson

Åsa Jansson

Åsa Jansson är konsulent barn- och unga och barnrättsstrateg. Hon arbetar stödjande inom barnkultur för Västra Götalandsregionens 49 kommuner med frågor som barns rätt till kultur, utformandet av barnkulturplaner och barn och ungas tillgång till professionell kultur och eget skapande både på skoltid och fritid.

Åsa Jansson medverkar i programpunkten Kulturgaranti, hjälp eller stjälp? kl 15.30-16.10