Medverkande

Helena Alcenius

Helena Alcenius

Borås har genom textil och design utvecklat så hela staden är som ett galleri. En drivande part har varit det gemensamägda bolaget Borås TME, där Helena Alcenius varit VD sedan 2012.

Helena Alcenius medverkar i programpunkten Kulturdriven platsutveckling kl 14.30-15.15