Medverkande

Sara Sivre

Sara Sivre

Sara Sivre är kultursamordnare barn och unga med ansvar för genomförande av Kulturgaranti i nära samverkan med skolförvaltningen samt ansvar för revideringen av Mölndals stads barn- och ungkulturplan 2024-2027.

Sara Sivre medverkar i programpunkten Kulturgaranti, hjälp eller stjälp? kl 15.30-16.10