Medverkande

Susanna Pettersson

Susanna Pettersson

Dr. Susanna Pettersson, Adjungerad Professor, är Överintendent och myndighetschef för Nationalmuseum i Stockholm, Sverige. Tidigare chef för konstmuseet Ateneum i Helsingfors, Finlands Nationalgalleri, Finska Institutet i London samt direktör för Alvar Aalto-Museet. Hon är styrelsemedlem i Stiftelsen Nobel Center och innehar flera andra förtroendeuppdrag.

Hennes forskningsintressen omfattar såväl museihistoria, samlingsstudier, konsthistoria som 1800-tal och modern konst.

Susanna Pettersson föreläser under programpunkten Kultur och ett hållbart samhälle kl 13.15-14.00