Medverkande

Sven Rydell

Sven Rydell är näringslivschef i Jönköpings kommun sedan sex år och leder kommunens arbete med att utveckla kommunens näringslivsklimat. Han är också VD i Jönköping City, ett bolag med fokus på utveckling av stadskärnan.

Sven Rydell medverkar i programpunkten Kulturdriven platsutveckling kl 14.30-15.15