Om Kulturforum

Bakgrund

Kulturforum är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.
Varför gör vi det här?
Kulturforum arrangeras för att möta den statliga förordningen för samverkansmodellen avseende samråd och samverkan samt den regionala kulturpolitiska inriktningen. För att synliggöra länets kulturliv och främja ökad samverkan mellan kultursektorns aktörer. En årlig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer för att tillsammans identifiera framtida och prioriterade utmaningar samt utbyta tankar och visioner för att utveckla kulturlivet i Jönköpings län.

2019

I Regional Kulturplan står det tydligt att ett fokusområde ska vara barns och ungas kultur.
Alla barn och unga har demokratisk rätt till kultur, vilket får en ännu starkare innebörd då FN’s barnkonvention blir lag år 2020. Kultur för barn och unga stärks genom samverkan, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, kunskapsutbyte och ökade möjligheter till eget skapande. Med detta som utgångspunkt kommer årets Kulturforum att ha ett fokus på barns och ungas kultur för att bland annat uppmärksamma barnkonventionen i förhållande till kulturen den 16 november 2019 i Gislaved.
Mer information och program kommer läggas upp löpande.

Planering sker i samverkan

Kulturforum har arbetas fram i samverkan med en dialoggrupp som haft möten för att göra Kulturform så bra och aktuellt som möjligt. Gruppen kommer även att efteråt utvärdera årets Kulturforum. Dialoggruppen har bestått av kulturchef från Gislaveds kommun, medarbetare från Jönköpings läns museum, Vandalorum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv, kultursekreterare på Jönköpings kommun, samt representant från Riksteatern Jönköpings län. Gruppen sammankallas av och leds av Cajsa Löf utvecklare barn och unga från Kultur och utveckling/Region Jönköpings län samt Annie Johansson kulturutvecklare Regional utveckling/Region Jönköpings län. Tillsammans har gruppen tagit fram syfte, mål och underlag för dialog på Kulturforum 2019.

Målgrupp

Kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare. Kulturforum är den årliga mötesplatsen för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer. Vuxna som jobbar med barn eller vuxna som påverkar barns kultur.
Fredag 15 nov – Kulturforum UNGA 2019 – för och med unga!  Läs mer här

Arrangör och samarbetspartner

Kulturforum 2019 arrangeras av Regional utveckling/Region Jönköpings län och Kultur och Utveckling/Region Jönköpings län.

Samarbetspartner

Kulturforum arrangeras i år i samarbete/samverkan med Kulturförvaltningen och Kulturplatån, Gislaveds kommun.

För frågor om Kulturforum, kontakta:

Annie Johansson, kulturutvecklare
Tel: 010-242 45 16
E-post: annie.a.johansson@rjl.se