Om Kulturforum

Varför Kulturforum?

För att utveckla och stärka kulturen i Jönköpings län krävs samråd, samverkan och kunskapsutbyte. Genom Kulturforum ges tillfälle att mötas, inspireras och utbyta tankar och visioner om hur vi tillsammans kan utveckla vår region till ett län med en stark kulturprofil.
Mer information och program kommer läggas upp löpande.

Målgrupp

Kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare.

Arrangör

Kulturforum 2024 arrangeras av sektionen för Kulturutveckling inom Regional utveckling, Region Jönköpings län.