Program

Det finns möjlighet att anmäla sig till delar av eller hela dagen. Parallella seminarier bokas på plats.
Mer information om programpunkterna och medverkande kommer inom kort. Ändringar i programmet kan komma att ske.

Moderator är Julia Sandwall som guidar genom föreläsningar och panelsamtal.

Del 1

13:00 – 13:15

Kerstin Hammar (M), ordförande nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län inleder och öppnar Kulturforum.

14:00 – 14:20

Vi får en statistisk inblick kring arbetstillfällen inom kultur och kulturvanor. Hur ser det ut i vårt län jämfört med andra län? Medverkande: Ola Olsson, analytiker Regional Utveckling

14:30 – 15:15

 1. Bästa Biennalen
  Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Genom att samordna en regional konstbiennal arbetar Bästa Biennalen för ett tillgängligt och inkluderande konstrum för alla åldrar. Kanske är din kommun en del av Bästa Biennalen nästa gång? Verksamhetsutvecklarna Mattias Givell och Anna Norberg berättar.
 2. Kulturdriven platsutveckling
  Panelsamtal om hur kulturen främjar platsen och platsen främjar kulturen. Medverkande: Ante Jankovic, sektionschef för Attraktivitet och livsmiljö Region Jönköpings län (RJL), Elna Svelne, museichef Vandalorum,  Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef RJL, Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun och Helena Alcenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB.

15:30 – 16:10

 1. Kulturgaranti, hjälp eller stjälp?
  Många kommuner gör, förutom en övergripande barnkulturplan, också en garanti för hur barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Syftet med en kulturgaranti är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur och eget skapande.
  I Västra Götalandsregionen är arbetet med kulturgarantier utbrett. Åsa Jansson, konsulent för barn-och unga i Västra Götalandsregionen och Sara Sivre, kultursamordnare för barn och unga, Mölndals kommun ger tips och uppmärksammar stjälpfaktorer i arbetet med kulturgarantier.
 2. Residens i praktiken
  Vad är egentligen ett residens och varför är det viktigt? Theresa Lekberg, koordinator för SWAN, berättar om deras arbete med krisresidens. Lennart Alves, utvecklare bild och form, Kulturutveckling RJL berättar om hur vi arbetar med residens i Jönköpings län.

Del 2

16:30 – 17:15

Vad är passionsdriven ekonomi och varför spelar den roll? Hur kan vi känna igen den i samhället och hur känns det att vara en del av den? Hur kan vi ge den möjlighet att blomstra och varför är det så viktigt att inte behandla passionsdrivna verksamheter som om de vore marknadsdrivna? Samt – hur hänger den passionsdrivna ekonomin ihop med ett levande och oberoende kulturliv?

Linda K Nordfors från PUNKS besvarar dessa frågor och målar upp en karta över den passionsdrivna ekonomins grundprinciper som visar hur den bidrar med attraktivitet, innovation och lokal genuin tillväxt. PUNKS – Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle.

18:00 – 18:45

 1. Publiken i fokus
  Hur når vi nya målgrupper och blir en angelägenhet för fler? Hur fördjupar vi engagemanget och breddar publiken? Vilken betydelse har arrangören för platsen? Med utgångspunkt från Guide i publikutveckling berättar Johanna Hagerius om hur vi genom publikutveckling öppnar upp för ett fokus på publiken. Johanna Hagerius är konsulent för publikutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.
 2. Finansiering av kulturprojekt
  Information om regionala bidrag, utvecklingsbidrag och Postkodsstiftelsens bidrag.