Program

Här hittar du programmet till årets Kulturforum – ändringar i programmet kan komma att ske. 

13:00-13:20

13:20-13:40

13:40-14:20

15:00-15:45

15:00-15:45

16:10-17:00

18:45-19:00