Föreläsning med Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum i Stockholm.