1. Kulturgaranti, hjälp eller stjälp?
    Många kommuner gör, förutom en övergripande barnkulturplan, också en garanti för hur barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Syftet med en kulturgaranti är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur och eget skapande.
    I Västra Götalandsregionen är arbetet med kulturgarantier utbrett. Åsa Jansson, konsulent för barn-och unga i Västra Götalandsregionen och Sara Sivre, kultursamordnare för barn och unga, Mölndals kommun ger tips och uppmärksammar stjälpfaktorer i arbetet med kulturgarantier.
  2. Residens i praktiken
    Vad är egentligen ett residens och varför är det viktigt? Theresa Lekberg, koordinator för SWAN, berättar om deras arbete med krisresidens. Lennart Alves, utvecklare bild och form, Kulturutveckling RJL berättar om hur vi arbetar med residens i Jönköpings län.