1. Bästa Biennalen
    Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Genom att samordna en regional konstbiennal arbetar Bästa Biennalen för ett tillgängligt och inkluderande konstrum för alla åldrar. Kanske är din kommun en del av Bästa Biennalen nästa gång? Verksamhetsutvecklare Mattias Givell berättar.
  2. Kulturdriven platsutveckling 
    Panelsamtal om hur kulturen främjar platsen och platsen främjar kulturen. Medverkande: Ante Jankovic, sektionschef för Attraktivitet och livsmiljö Region Jönköpings län (RJL), Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef RJL och Helena Alcenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB. Fler namn presenteras inom kort.