Medverkande

Gabriel Eliasson

Gabriel Eliasson är en erfaren digital pedagog som är passionerad när det gäller att främja lärande och tror starkt på principen om livslångt lärande. Med en bakgrund inom folkbildning har Gabriel arbetat i flera olika utbildningsmiljöer så som universitet, skolor, studieförbund, företag och offentlig sektor, där han strävar efter att öka kunskapen om teknik, data och IT.

Under de senaste åren har Gabriel riktat sitt fokus mot att föreläsa om artificiell intelligens med särskild inriktning på det som kallas generativ AI. Han är väl medveten om både fördelarna och nackdelarna med den snabba AI-utvecklingen och betonar vikten av att kunna hantera två parallella verkligheter samtidigt när det gäller tekniken. Han ser potentialen i AI som något fantastiskt, samtidigt som han inte ignorerar de potentiella faror och skrämmande aspekter som kan uppstå om tekniken inte används ansvarsfullt. Gabriel är engagerad i att öka medvetenheten om dessa frågor och att bidra till en mer informerad och ansvarstagande användning av AI.