Medverkande

Lars Strannegård

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Strannegård blev docent 2002 och har varit forskare vid Centre for Advanced Studies in Leadership vid samma högskola. Han har varit gästforskare vid Scandinavian Consortium of Organizational Research (SCANCOR) i USA och vid University of St. Gallen i Schweiz. Förutom styrelseuppdrag vid bland annat Sveriges Television och Kulturrådet har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. Ett återkommande tema är hur historia och estetiska upplevelser är nödvändiga för att uppnå en djup kunskap. Att som till exempel ekonom eller ingenjör studera skönlitteratur, konst och filosofi ger nya insikter och ökad förståelse för andra. Han har även debatterat problematiken kring att kräva att kulturen ska vara lönsam.