Program

Den livsnödvändiga kulturen

Lars Strannegård berättar om kulturens nödvändighet i skolan, arbetslivet och samhället. Han berättar om hur historia och estetiska upplevelser bland annat är helt nödvändiga för att uppnå djup kunskap. Att som till exempel ekonom eller ingenjör studera skönlitteratur, konst och filosofi ger nya insikter och ökad förståelse för andra. Lars vill ge lyssnaren flera perspektiv på kunskapsfrågan och talar om bildningsideal i en digital tid. Han belyser även nödvändigheten av att kulturen har sin egen rätt, utan samma krav på lönsamhet och effektivitet som andra samhällssektorer.

Denna föreläsning hålls digitalt.

13:20-13:40

 Spira, Kammaren

Lars Strannegård